Hướng dẫn đăng ký

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Chỉ chấp nhận đăng ký trực tuyến qua www.vos2017.org.vn Đăng ký trực tuyến sẽ được chấp nhận đến 24 giờ ngày (GMT +7). Sau ngày 20/11/2017, bạn được yêu cầu đăng ký và đóng phí tại chỗ.

Phí đăng ký


 Chú ý:

-         Bắt buộc có giấy chứng nhận của Bộ môn Mắt các trường ĐHY trong trường hợp đang là học viên của trường.

Xác nhận đăng ký

Bạn sẽ nhận được thư xác nhận đăng ký qua thư điện tử khi chúng tôi nhận được bản đăng ký và xác thực bạn đã thanh toán.

Nếu bạn không nhận được thư xác nhận, hãy liên hệ đến bộ phận quản trị ở địa chỉ registration@vos2017.org.vn

Để thuận tiện xin vui lòng xuất trình xác nhận đăng ký ở bàn đăng ký tại hội nghị để nhận thẻ đại biểu và tài liệu.

Hình thức thanh toán

-         Hình thức thanh toán qua Payment Trasfer tài khoản  

Bệnh viện Mắt Trung ương

Số TK: 1500201096796

Tại Ngân hàng NN và PTNT VNT

Chi nhánh Thành phố Hà Nội

Swift code: VBAAVNVX401

Thông tin chuyển khoản: Mã đại biểu + Đăng ký đại biểu

Ví dụ: VNH000001 đăng ký đại biểu

-         Tất cả các phiên giao dịch chuyển khoản thông qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank. Ban tổ chức không thu thập bất kỳ thông tin thẻ tín dụng nào gửi cho thanh toán chuyển khoản hoặc thanh toán trực tuyến. 

-         Thông tin cá nhân được thu thập thông qua hệ thống sẽ chỉ sử dụng duy nhất cho Hội nghị nhãn khoa Việt Nam 2017. Ban tổ chức sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba. 

Điều kiện

-         Chỉ chấp nhận đăng ký khi đã thanh toán đầy đủ

-         Chỉ hoàn trả phí đăng ký khi người quản trị nhận được đầy đủ thông tin về đại biểu bao gồm: Họ tên; địa chỉ email đã đăng ký và mã vạch (mã xác nhận) qua địa chỉ registration@vos2017.org.vn đến hết ngày 31/10/2017. Số tiền hoàn trả lại sẽ bị trừ 30USD (đối với đại biểu nước ngoài) và 500.000 đồng  (đối với đại biểu trong nước ) cho phí đăng ký.

-         Không hoàn tiền với các trường hợp yêu cầu hủy đăng ký sau thời hạn 31/10/2017.

-         Tất cả việc hoàn trả được phê duyệt sẽ được xử lý và chi trả sau hội nghị trong vòng 45 ngày.

Đối Tượng miễn phí đăng ký

 -    Ban chấp hành Hội nhãn khoa 

-     Báo cáo viên trong nước và quốc tế

   Diễn giả

-    Giáo sư, Phó giáo sư đã nghỉ hưu

-    Ban tổ chức hội nghị

Đối Tượng miễn phí đăng ký, xe đưa đón và khách sạn

   Ban chấp hành hội nhãn khoa đã nghỉ hưu

   Giáo sư, Phó giáo sư đã nghỉ hưu

   Báo cáo viên, diễn giả nước ngoài

 

                                                       

 

                          TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

                                          

                          TS. BS. Nguyễn Xuân Hip

                              Giám đốc Bệnh viện Mắt TW – Trưởng ban Tổ chức 

Ngày quan trọng
30/9/2017 Hạn cuối đăng ký tham dự hội nghị sớm
15/10/2017 Hạn cuối nộp tóm tắt
15/10/2017 Thông báo danh sách bài báo cáo
31/8/2017 Hạn cuối đăng ký tài trợ
01/9/2017 Ngày bắt đầu bán gian hàng
01/10/2017 Hạn cuối kết thúc bán gian hàng
24-26/11/2017 Ngày hội nghị

Chương trình khoa học

Thông tin về hội nghị

Thời gian: 24/11 đến 26/11/2017

Địa điểm: Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội

Địa chỉ: 91 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Kỷ niệm 100 năm thành lập viện mắt, 60 năm thành lập viện mắt trung ương và hội nghị nhãn khoa toàn quốc năm 2017
Tài trợ Kim cương
Tài trợ Vàng
Tài trợ Titan
Tài trợ Bạc
Tài trợ Đồng