Đăng ký nhà tài trợ
Tên công ty/tổ chức(*)
Địa chỉ(*)
Quốc gia(*)
Tỉnh/Thành phố(*)
Email(*)
Điện thoại(*)
Fax
Website
Số tiền tài trợ(*)
USD. VNĐ.
Logo(*)
(.jpg | .png | .gif)
Tên người đại diện(*)
Chức vụ(*)
SĐT người đại diện(*)
Email người đại diện(*)

Ngày quan trọng
25/08/2018 Hạn cuối đăng ký tài trợ
01/09/2018 Ngày bắt đầu bán gian hàng
05/10/2018 Hạn cuối kết thúc bán gian hàng
15/09/2018 Hạn cuối nộp tóm tắt
30/09/2018 Hạn cuối đăng ký tham dự hội nghị sớm
15/10/2018 Thông báo danh sách bài báo cáo
08-10/11/2018 Ngày hội nghị

Chương trình khoa học

Thông tin về hội nghị

Thời gian: 08/11 đến 10/11/2018

Địa điểm: Trung tâm hội nghị 272 và Hội trường thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ:  Số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tài trợ Kim cương
Tài trợ Vàng
Tài trợ Titan
Tài trợ Bạc
Tài trợ Đồng