Địa điểm hội nghị


Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam vinh dự chào đón các đại biểu đến tham dự hội nghị nhãn khoa Việt Nam 2018 được tổ chức tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Một số thông tin dưới đây cung cấp về Hội nghị và những hướng dẫn cho các đại biểu khi lưu trú tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đang chờ cập nhập ......

Ngày quan trọng
25/08/2018 Hạn cuối đăng ký tài trợ
01/09/2018 Ngày bắt đầu bán gian hàng
05/10/2018 Hạn cuối kết thúc bán gian hàng
15/09/2018 Hạn cuối nộp tóm tắt
30/09/2018 Hạn cuối đăng ký tham dự hội nghị sớm
15/10/2018 Thông báo danh sách bài báo cáo
08-10/11/2017 Ngày hội nghị

Chương trình khoa học

Thông tin về hội nghị

Thời gian: 08/11 đến 10/11/2018

Địa điểm: Trung tâm hội nghị 272 và Hội trường thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ:  Số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tài trợ Kim cương
Tài trợ Vàng
Tài trợ Titan
Tài trợ Bạc
Tài trợ Đồng