Thông tin liên hệ

1. Thông tin hướng dẫn, tư vấn Triển lãm và tài trợ

Ths. Bs. Nguyễn Đức Thành 

Mobi: 0913 562 771

Mr. Trần Văn Nam

Mobi: 0975 129 352

Email: exhibition@vos2018.org.vn

 

2. Thông tin tư vấn hướng dẫn đăng ký đại biểu tham dự

Ms. Vũ Thị Thảo

Email: registration@vos2018.org.vn      

Mobi: 0982 526 317

Office: 024-3822 5527


3. Thông tin tư vấn hướng dẫn đăng ký bài báo cáo khoa học

Ms. Nguyễn Thị Kim Linh

Email: conference@vos2018.org.vn 

Mobi: 0989 333 128

Office: 024-3822 8956;


4. Thông tin tài chính ngân hàng

Ms. Nguyễn Quỳnh Anh

Mobi: 0986 703 099

 

5. Thông tin hướng dẫn tổng hợp

Ms. Trần Thu Hương

Email: info@vos2018.org.vn

Mobi: 0982 23 6789

Office: 024-3943 7005

Ngày quan trọng
25/08/2018 Hạn cuối đăng ký tài trợ
01/09/2018 Ngày bắt đầu bán gian hàng
05/10/2018 Hạn cuối kết thúc bán gian hàng
15/09/2018 Hạn cuối nộp tóm tắt
30/09/2018 Hạn cuối đăng ký tham dự hội nghị sớm
15/10/2018 Thông báo danh sách bài báo cáo
08-10/11/2018 Ngày hội nghị

Chương trình khoa học

Thông tin về hội nghị

Thời gian: 08/11 đến 10/11/2018

Địa điểm: Trung tâm hội nghị 272 và Hội trường thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ:  Số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tài trợ Kim cương
Tài trợ Vàng
Tài trợ Titan
Tài trợ Bạc
Tài trợ Đồng